TeknoClouds

HOSTING SÖZLEŞMESİ

Son Güncelleme: 27.02.2020

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN.

1)  HİZMETLERİN TANIMI Web Hosting. Web Hosting planları, sitenizi bir veya daha fazla sunucuya yerleştirir. Kaynaklar aynı sunucularda birçok müşteri arasında paylaşılır; ancak sitenize benzersiz bir adres (DNS) verilir.

Kurumsal Hosting. Yönetilebilir Hosting satın almanız durumunda, kendi VPS veya Kiralık Sunucunuzdan yararlanırsınız ve sunucuyu sizin için biz yönetiriz. Buna denetim panelinizi, yama döngülerini kurmak ve yedeklemelerinizi yapmak da dahildir.

Yönetilebilir WordPress Hosting. Yönetilebilir WordPress Hosting planları, WordPress sitelerini oluşturmak ve yönetmek için size akıcı ve optimize edilmiş bir deneyim sunar. WordPress yüklemesi, otomatik günlük yedeklemeler, WordPress çekirdek güncellemeleri ve sunucu düzeyinde önbelleğe alma gibi temel hosting yönetim görevlerini üstleniyoruz.

Sanal Sunucu (“VPS”). VPS planları, sitenizi diğer müşterilerle paylaşılan bir sunucuya yerleştirir, ancak sunucu alanınız üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz ve sanal örneğinizin sunucuda tam olarak yapılandırılmasını sağlayabilirsiniz. Yönetici (kök) erişimine ve adanmış bir IP adresine sahip olursunuz.

Kiralık Sunucu. Kiralık Sunucu planları, yalnızca sizin kullanımınız ve hesabınız için tüm sunucuyu ayırır. Sunucunun bant genişliğinden, hafızasına ve depolama alanına kadar özel haklara sahip olacaksınız. Sunucu performansınız trafikten veya diğer müşteri hızlarınızdan etkilenmeyecektir.

Yönetilebilir Destek. Yönetilebilir Destek planları, hizmete ve Plesk veya cPanel’e kök/yönetici erişimi sağlayan aylık üyelik planlarıdır. Temel yama, güvenlik, izleme ve yedeklemeleri sizin yerinize gerçekleştiririz. Ek yapılandırmalar ve yüklemeler ek ücret karşılığında yapılabilir.

Tam Yönetilebilir Destek. Tam Yönetilebilir Destek planları, kök/yönetici erişimi sağlama seçeneği sunan aylık üyelik planlarıdır, temel yama, güvenlik, izleme ve yedeklemeleri sizin yerinize gerçekleştiririz. Ek Uzman Hizmetleri üyeliğe dahildir.

Hosting Premium Desteği/Uzman Hizmetleri. Hosting Premium Desteği/ Uzman Hizmetleri (“Uzman Hizmetleri”) belirli bir ücret karşılığı yararlanılabilen ek özel destek hizmetleridir. Bu Uzman Hizmetleri, veritabanlarını optimize etmek, güvenlik duvarlarını yapılandırmak veya içerik taşımak gibi karmaşık görevler için deneyimli bir sunucu yöneticisine gereksinim duymanız halinde size yardım sağlayabilir.

Hosting Yedekleme. Hosting yedekleme ve geri yükleme hizmetleri, tüm web sitesi dosyalarınızı günde bir defa buluta kaydeder. Bu yedekleme ve geri yükleme hizmetleri, web sitesi hosting planları ile kullanılabilir ve diğer hosting hizmeti planlarımızla birlikte ek bir ücret karşılığında kullanılabilir.

 

 

2) HESAP FESHİ; SINIRLAMALAR Sunucu Geçişi. Her işte olduğu gibi sunucularımızı taşıma gereksinimi ortaya çıkabildiğini kabul ve beyan edersiniz. Sonuç olarak adanmış bir IP’niz olsa bile size farklı bir IP numarası atanabilir. Size verilen IP numaralarını sürekli bir şekilde koruyabileceğinizin garantisini vermeyiz.

Hosting Hizmetlerinin Feshi. Hosting Hizmetlerinin zaman aşımına uğraması veya sona ermesi ile birlikte, Hosting Hizmetlerini kullanmayı bırakmalı ve Hosting Hizmetleri ile bağlantılı, size atanan IP adreslerini, sunucu adlarını ve alan adı sistemini bizim sunucularımızda (“DNS”) kullanmayı bırakmalısınız. Hosting Hizmetlerinin sona ermesinden önce sunucularımızdan web sitesi ve sunucu içeriğini kaldırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Web sitenizi veya sunucu içeriğinizi başka bir sağlayıcıya transfer etmeyecek veya FTP ile göndermeyeceğiz. İptal işleminden önce web sitenizin veya sunucunuzun içeriklerini sunucularımıza aktarmazsanız, bu tür içeriklerin tümü silinir ve bu içeriklerin bir kopyasını size sağlayamayız.

Ücretsiz Ürün Kredileri. Hosting Hizmetlerinin feshedilmesiyle, Hosting Hizmetlerinin parçası olarak sağlanan tüm ücretsiz ürünler iptal edilir veya geri alınır.

Lisanslı Görüntüleri Taşıma veya Dışa Aktarma (varsa) Hakkında Bildirim). Diğer tüm geçerli lisans şartlar ve koşullarına tabi olarak, mevcut ve kullanım için lisanslı görüntüler yalnızca TeknoClouds tarafından barındırılan müşterilere yöneliktir ve üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının ve lisans kısıtlamalarının şartlar ve koşullarına tabidir. Barındırılan ürün veya hizmetinizi başka bir hizmet sağlayıcısına (isteğe bağlı olarak mevcutsa) taşımak veya aktarmak istediğiniz ölçüde, dahil edilen tüm görüntüleri kullanma hakkınızın devam etmesini sağlamak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. TeknoClouds tarafının, taşıma ve/veya sonlandırmadan (hangisi önce ise) sonra kullanmaya devam etmenizden kaynaklanan hak taleplerinden sorumlu olmadığını ve hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

Depolama Kapasitesi. Belirli Hosting Hizmetleriniz için kullanılabilir depolama kapasitesinin toplam miktarı, işletim sistemi (sistem dosyaları), sistem dosyaları ve diğer destekleyici dosyalar için gerekli alan olduğundan, temsil edilen kapasiteden farklı olabilir.

 

 

3) YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ, BEYAN VE GARANTİLERİNİZGerekçe. Hosting Hizmetlerini kullanımınızla, özellikle IP adreslerini satın almanızla ilgili gerekçelendirme hakkına sahip olduğumuzu beyan ve kabul edersiniz ve bu gerekçeler uyarınca tarafımızca makul bir şekilde talep edilen tüm bilgileri sağlamakla yükümlü olacağınızı kabul edersiniz. Bu satın almayla bağlantılı olarak, bu tescil dairelerinin tümünden yayımlanan politikalara uygun olacak şekilde, American Registry of Internet Numbers dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, adınızın ve gerekçenizin belirli tescillerde ifşa edilebileceğini ve bu bilgilerin Whois veritabanında herkese açık olarak görüntülenebileceğini kabul ve beyan edersiniz.

Zararlı Eylemler ve Diğer Tehditler. Sunucularımızı ve web sitenizi bir kaynak, aracı olarak, bir adrese cevap vermek için veya posta bombaları için durak, flooding, pakete zarar verme, hizmet reddi ve TeknoClouds, müşterilerimiz veya üçüncü tarafların internet hizmetlerinde kesintiye neden olan veya sistemlerine hasar veren ya da sistemimizin güvenilirliğini tehdit eden diğer suistimaller için kullanamayacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Sunucu saldırıları veya güvenliği ihlal edecek diğer hareketler yasaktır ve saldırı gibi bilgileri veya bu bilgilere bağlantılar içeren siteleri kaldırma hakkımız saklıdır. Web sitenizi anonim ağ geçidi olarak kullanmanız yasaktır. Sunucuya makul bir seviyenin üzerinde yükleme yapılmasına neden olacağından sunucularımızda komut dosyalarının çalıştırılması veya yazılımın kullanılması yasaktır. Bu Hizmet Sözleşmesini ihlal etmeniz halinde ve/veya ağımızın kararlılığını tehlikeye düşüren aktivitelerde bulunuyorsanız web sitenizi sunucularımızdan geçici veya kalıcı olarak kaldırma hakkımızın saklı olduğunu kabul edersiniz. Bir web sitesinin bu Hizmet Sözleşmesini ihlal etmesi durumunda hosting hesabınızla ilişkili tüm web sitelerinizin kaldırılabileceğini beyan ve kabul edersiniz. Ayrıca, TeknoClouds şirketinin barındırılan hesabınızı kötü amaçlı içerikler (örneğin kötü amaçlı yazılımlar) için tarama hakkını saklı tuttuğunu ve bu tür içeriklerin keşfedilmesi durumunda TeknoClouds tarafından güvenlik amacıyla kaldırılabileceğini kabul edersiniz.

Depolama Alanı ve Güvenlik. Aşağıdaki amaçlarla önlem almak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır: (1) web sitenize veya sunucu içeriğinize ilişkin herhangi bir kaybı veya zararı önlemek; (2) web sitenizin veya sunucu içeriğinizin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını saklama ve (3) sunucularımızdan aktarılan veya burada depolanan tüm web sitesi veya sunucu içeriğinizin güvenliğini, güvenilirliğini ve bütünlüğünü sağlamak.

Sunucularımız bir arşiv değildir ve herhangi bir içeriğinizin kaybından, zarar görmesinden veya ortadan kaldırılmasından size veya başka herhangi bir kişiye karşı yükümlülüğümüz yoktur. Hosting Hizmetlerinin PCI (Ödeme Kartı Sektörü) veya HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası) ile uyumlu bir ortam sağlaması amaçlanmamıştır; bu nedenle, böyle bir amaçla kullanılmaması veya değerlendirilmemesi gerekir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak Hizmetleri, hizmetlerimizin veya ekipmanımızın çalışmasını veya işlevselliğini bozacak herhangi bir şekilde kullanamazsınız. Özellikle örnek yoluyla olmak üzere ve sınırlama niteliğinde olmadan Hosting Hizmetlerini aşağıdaki amaçlarla kullanamazsınız: (1) arşivlenen dosyaları koymak için bir veri havuzu veya bir araç olarak ve/veya (2) diğer web siteleri yoluyla indirilebilecek materyali koymak veya depolamak. Sunucunuzun veya hesabınızın güvenliğinin tehlikede olması durumunda hukuki inceleme yürütme hakkını saklı tuttuğumuzu kabul ve beyan edersiniz.

Web Sitesi/Sunucu İçeriği. Ticari markalar veya hizmet markaları, resimler, fotoğraflar, şekiller, grafikler, ses klipleri, video klipleri, e-posta veya diğer iletiler, meta etiketler, alan adları, yazılımlar ve metinler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, web sitenizi veya sunucunuzu ve web sitenize veya sunucunuzda gösterilen, bağlantısı verilen veya buraya aktarılan ya da buradan aktarılan tüm dosyaları, sayfaları, verileri, çalışmaları, bilgileri ve/veya materyalleri sağlama, güncelleme ve bakımını yapma sorumluluğu yalnızca size aittir. Size teknik destek sağladığı esnada, destek ekibinin barındırılan ürününüzün içeriğini değiştirme, düzenleme ve kaldırma işlemlerinin gerekli olabileceğini kabul ve beyan edersiniz. Web siteniz ve sunucunuz, ayrıca, sizin sağladığınız ya da Hosting Hizmetleri yoluyla sizin adınıza kaydettirilen alan adlarını içermelidir.

Herhangi bir Hizmetin sağlanmasında üçüncü taraf hosting web sitesine erişim gerekiyorsa, bize bu Hizmet Sözleşmesinin amaçları doğrultusunda üçüncü taraf hosting hesabına erişim verme yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz. Üçüncü taraf hosting hesabınızla ilgili sözleşmeden doğan, yasal ve güvenen dayanan sorumluluklarınız olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

Hosting Hizmetlerinin bir parçası olarak sağlanmayan herhangi bir Yazılımı (aşağıda açıklanan şekilde) yüklememizi istemeniz halinde (1) Üçüncü Taraf Yazılımını kullanma ve yükleme hakkınızın olduğunu, (2) Üçüncü Taraf Yazılımı için geçerli lisans ücretlerini ödediğinizi ve (3) Üçüncü Taraf Yazılımının diğer bir kişinin veya kuruluşun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini kabul ve beyan edersiniz.

 

 

4) WEB, KURUMSAL VE YÖNETİLEBİLİR WORDPRESS HOSTING HİZMETLERİNE ÖZEL HÜKÜMLERDepolama Alanı ve Plan Sınırları. Tüm Web Hosting ve WordPress Hosting planları, sınırsız planlar da dahil, Linux® hosting hesapları için hesap başına en fazla 250.000 dosya indeksi veya Windows® hosting hesapları için en fazla 500.000 dosya ve klasör sınırlamasına sahiptir. Planlar ayrıca veritabanı başına 1.000 tablo ve veritabanı başına bir gigabayt depolama alanı ile sınırlıdır. Bu sınırları aşan herhangi bir hesaba veya veritabanına bir ağ ihlali uyarısı gönderilebilir ve dosya dizinlerinin, dosyaların ve klasörlerin, tabloların veya gigabayt (duruma göre) sayısını azaltması gerekebilir veya kendi takdirimize bağlı olarak geçici veya kalıcı olarak askıya alınabilir. Tüm Linux hosting planları aşağıdaki sınırları içerir: a) bir CPU çekirdeğinin %25 oranı; b) 512 MB RAM; c) 100 web sitesi bağlantısı; d) 100 aktif işlem; e) 1 MB disk G/Ç. Bu limitlerin aşılması durumunda daha fazla kaynak eklenene kadar siteniz yavaşlayabilir veya servis dışı olabilir. Daha fazla kaynak ek ücret karşılığı eklenebilmektedir.

WordPress Hosting hizmeti yalnızca bir WordPress web sitesinin barındırılması amacıyla kullanılabilir. Web sitesi başına yalnızca tek bir WordPress yüklemesine izin verilir. WordPress dışında bir web sitesini barındırdığı tespit edilen herhangi bir WordPress hosting hesabı için bir ağ ihlali uyarısı düzenlenir ve bu hesaptan WordPress dışındaki web sitesinin kaldırılması gerekir; aksi takdirde kendi takdirimize bağlı olarak geçici veya kalıcı olarak askıya alınabilir. Ayrıca WordPress dışındaki siteyi ağımızda barındırmaya devam etmek istemeniz durumunda söz konusu siteyi barındırmaya yönelik uygun bir hosting planı satın almanız gerekebilir.

Ücretsiz Deneme Sürümü hosting kredileri şu sınırları içerir: a) bir CPU çekirdeğinin %25 oranı; b) 256 MB RAM; c) 10 web sitesi bağlantısı; d) 5 aktif işlem; e) 0,5 MB/s disk G/Ç; f) 50.000 dosya dizini; g) 1 GB disk alanı; h) aylık 10 GB bant genişliği. Bu limitlerin aşılması durumunda daha fazla kaynak eklenene kadar siteniz yavaşlayabilir veya servis dışı olabilir. Ücretli plana yükseltilerek daha fazla kaynak eklenebilir.

Gelen UDP’nin paylaşımlı hosting ortamlarında desteklenmediğini kabul ve beyan edersiniz.

Web Sitesi/Sunucu İçeriği. Web siteniz şu içerikleri içeremez: (1) isimsiz bir kullanıcının başka bir web sitesine resim yüklemesini sağlayan resim hosting komut dosyaları (Photobucket veya Tinypic benzeri); (2) diğer web sitelerinde ve cihazlarda kullanılan banner reklamlar ve hizmetler (ticari banner ve reklam rotasyonu); (3)isimsiz kullanıcının diğerleri için indirmesini sağlayan dosya çöpe atma/ayna komut dosyaları (rapidshare benzeri); (4) ticari ses dosyası (bir veya iki akım); (5) kullanıcının alıcı e-postalarını seçmesini sağlayan düğmeye bas posta komut dosyaları; (6) isimsiz veya çöp SMS ağ geçitleri; (7) başka bir bilgisayarın ve web sitesinin yedeklenmiş içerikleri; (8) Bittorrent izleyicileri; veya (9) sunucunun ve ağ ortamının performansını düşüren komut dosyaları.

Sınırsız Disk Alanı/Bant Genişliği/Web Sitesi Planları. Web Hosting ve WordPress Hosting planları en kişisel, küçük iş ve organizasyon web sitelerini barındırmaları için tasarlanmışlardır, bu yüzden, sınırsız bant genişliği ve sınırsız disk alanı ve web sitesi için planlar sunmaktayız. Bu, bu Hizmet Sözleşmesine uygun olması koşuluyla, web sitenizin kullanımında kullanabileceğiniz bant genişliği, web siteleri veya disk alanı miktarına sınır koymadığımız anlamına gelir. Web sitenizin bant genişliği, sayfa sayısı ve disk alanı kullanımı sunucularımızın istikrarı, performansı veya çalışma süresi, veri depolama, ağ ve diğer alt yapı çalışmaları için risk oluşturursa, VPS ya da Kiralık Sunucuya geçmeniz istenebilir; aksi takdirde, web sitenizin kullandığı kaynakları sınırlamak için harekete geçebilmekteyiz.

Web Sitesi Hızlandırma Hizmeti. Web Sitesi Hızlandırma hizmetimiz (“Web Sitesi Hızlandırıcı”) web sitesi performansınızı önbelleğe alma ve sabit web sitesi içeriğinin ulusal bazda ağı oluşturulmuş sunucular üzerinde güvenli biçimde dağıtımı yoluyla optimize etmek için tasarlanmış bir içerik teslim ağıdır (CDN). Web sitesi içeriğinizin Birleşik Devletler’de saklanacağını kabul ve beyan edersiniz. Web sitesi Hızlandırıcısının bazen yarıda kalıp çalışmaya ara verdiğini ve sizin katılımınızın aşağıda anlatıldığı gibi gerekli olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

Web Sitesi Hızlandırıcı kullanımına uygun olabilmek için, aşağıdaki kriterleri karşıladığınızı ve kabul edeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz: (1) web siteniz Phoenix, AZ konumunda barındırılmalıdır; (2) alan adınız ve hosting hizmetiniz aynı hesapta olmalıdır; (3) DNS hizmetiniz bizde olmalıdır; (4) DNSSEC’yi kullanmamalısınız; (5) SSL sertifikalarınız olamaz veya bunları ekleyemezsiniz; CDN etkin halde bir SSL eklerseniz SSL sertifikası çalışmayacaktır; (6) Üst Düzey bir web hosting planınızın olması gerekir ve (7) işletim sistemlerini değiştiremezsiniz.

WHMCS Lisansı. WHMCS lisansını Kurumsal Hosting planınıza eklemeniz durumunda, buraya başvuru olarak eklenen WHMCS Hizmet Şartları ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi şartlarına tabi olacağınızı kabul edersiniz.

Hosting planınız, ManageWP kullanmak için erişim sağlayabilir. ManageWP, kullanıcılarının yönetim, izleme, yedekleme, dağıtım, yayınlama ve güvenlik araçları da dahil olmak üzere istenilen sayıda web sitesini yönetmesine izin veren bir web sitesi yönetim konsoludur. ManageWP kullanımınızın, burada bulunan ve bu belgede referans alınan hizmet şartlarına tabi olduğunu beyan ve kabul edersiniz.

 

 

5) VPS VE KİRALIK HOSTING HİZMETLERİNE ÖZEL HÜKÜMLERSunucu Erişimi. MS SQL ya da Yönetilebilien Yedekleme satın alırsanız burada bize sunucunuza girip MS SQL veya Yönetilebilen Yedekleme kurma ve kurgulama yetkisi vermektesiniz.

IP Adresleri. Size atanan IP adreslerinin en az yüzde doksanını (%90), atama tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kullanmayı kabul ve beyan edersiniz. Size tahsis edilen IP adreslerinin en az yüzde doksanını (%90), tahsis tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kullanmaya başlamamanız durumunda, kullanılmayan IP adreslerinin iadesini isteme hakkımızın olacağını kabul ve beyan edersiniz.

FTP Yedekleme. Ekstra ücret karşılığında size FTP Yedekleme hizmeti sunarız. FTP Yedekleme hizmetini satın aldığınızda yükleme ve bakım işlemleri için ek kesinti süresi yaşanabileceğini kabul ve beyan edersiniz. FTP Yedekleme seçeneğinden yararlanırken, satın alma planlarınıza göre maksimum disk alanı ve bant genişliği kullanımı söz konusu olacaktır. Bu Hizmet Sözleşmesinin geçerliliği süresince ve şartlar ve koşulları uyarınca, FTP Yedekleme hizmetlerini haftanın yedi (7) günü, günde yirmi dört (24) saat olarak sağlamak üzere ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. FTP Yedekleme hizmetlerinin zaman zaman, sınırlamalar dahil olmak üzere, herhangi bir nedenden dolayı erişilemez veya çalışmaz olabileceğini kabul etmektesiniz: (1) ekipman arızaları; (2) dönemsel bakım prosedürleri veya zaman zaman gerçekleştirilen onarımlar veya (3) telekomünikasyonun veya dijital aktarım bağlantılarının kesilmesi veya hatalı olması, saldırgan ağ atakları, ağ sıkıştırmaları veya diğer arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz veya makul öngörülerimizin ötesinde gerçekleşen durumlar. FTP Yedekleme tüm hosting planlarında mevcut olmayabilir.

Yapılandırma Eklentileri. Ek ücret karşılığında çoklu yapılandırma seçenekleri (“Yapılandırma Eklentileri”) sunmaktayız. Bazı Yapılandırma Eklentileri satın aldığınız hosting paketlerine bağlı olarak kullanılabilir, ancak kontrol paneli, veritabanı, harici güvenlik duvarı veya RAID içerebilir. Yapılandırma Eklentisi kurulumunun; mevcut depolama alanınızın bir bölümünü kullanacağını, ekstra yapılandırma süresi gerektirebileceğini, Üçüncü Taraf Yazılımının (aşağıda tanımlanmaktadır), üçüncü taraf donanımının veya dahili olarak sunucunuza özel olarak geliştirilen yazılımın kurulumuna gerek duyabileceğimizi ve bazı durumlarda sunucunuzla birlikte kullanılabilecek olan Üçüncü Taraf Yazılım versiyonlarını sınırlayabileceğimizi kabul ve beyan edersiniz. Üçüncü Taraf Yazılımı, üçüncü taraf donanımı ve dahili olarak geliştirilen müşteri yazılımı tarafımızca desteklenecektir. RAID’i iptal etmek isterseniz sunucunuzu iptal etmeniz ve yenisini almanız gerekecektir.

Plesk. Sunucunuza cPanel eklemeniz durumunda, referans olarak bu sözleşmeye eklenen Plesk Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi hükümlerine tabi olmayı kabul edersiniz.

cPanel. Sunucunuza cPanel eklemeniz durumunda, referans olarak bu sözleşmeye eklenen cPanel Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi hükümlerine tabi olmayı kabul edersiniz.

cPanel Adil Kullanım Politikası: Bu politika, hizmetlerimizin amaçlanan kullanımlarını anlamak ve planlarımızda sınırsız olarak sunulan özelliklerin suistimalini ve kötüye kullanımını önlemek üzere hazırlanan bir kılavuz niteliğindedir. cPanel ile VPS ve kiralık sunucu hosting özelliği, sınırsız sayıda hesap sunar. Belirli bir üst sınır ayarlamayı istememekle birlikte prensip olarak 100 hesap, normal ve makul bir kullanım eşiği olarak kabul edilir. Kullanımınızı diğer kullanıcıların genel kullanım düzeyleriyle karşılaştırarak değerlendiririz. Bu eşiği aşmanız halinde TeknoClouds; takdiri tamamen kendine ait olmak üzere, eşiği aşan hesaplar için ek kullanım ücretleri yansıtma konusunu değerlendirebilir veya ek hesap oluşturulmasını engelleyebilir. TeknoClouds, mümkün olduğu takdirde, normal kullanımınızı aşmanıza ilişkin bir bildirim gönderecektir

 

 

6) DESTEK PLANLARINA ÖZEL HÜKÜMLER Yönetilebilir ve Tam Yönetilebilir Hosting Destek Planları. VPS ile birlikte, Yönetilebilir veya Tam Yönetilebilir Hosting Destek Planı (“Yönetilebilir Hosting Planı”) satın alırsanız, isteğiniz üzerine sunucunuza sınırlı sayıda uygulama (“Desteklenen Uygulamalar”) yükleyebiliriz. Destek ekibimizden talep edilirse Destekli Uygulamaların tam listesi size sağlanmaktadır. Desteklenen bir Uygulamanın yüklenmesini talep ederseniz, bu özel uygulamayı desteklemek için sunucunun mevcut kaynakları (ör. Depolama, RAM, işleme gücü) olduğu sürece Desteklenen Uygulamayı sunucumuza kurar ve yapılandırırız.

Ardından size birincil (yönetici) kullanıcı adını ve şifresini sağlarız ve böylece söz konusu uygulamanın yönetilebilir ve ek yapılandırmasını devralırsınız. Destekli Uygulamalar ile ilgili içerik, özelleştirme, tamiratı da içine alan diğer eylemlerden sorumlu olmayacağız.

Çalıştırılamayan Desteklenen Uygulamanın teknik desteğini, söz konusu Desteklenen Uygulamayı orijinal durumuna (hiçbir veri veya özelleştirme olmaksızın yeni kurulum) geri yükleme ile sınırlarız. Bu destek planlarıyla sunulan yedeklemeler, 10 günlük bir döngüde çekilmiş anlık görüntülerdir. Geri yüklemeler istek üzerine mevcuttur ve ek ücrete tabi olabilir.

Hosting Premium Desteği/Uzman Hizmetleri. Herhangi bir destek isteğinin planınızın kapsamı dışına çıktığını belirlersek, özel destek hizmetini sağlamadan önce size bilgisini vereceğimiz ücretli (veya hizmet başına) özel destek hizmetleri (“Uzman Hizmetleri”) isteyebilirsiniz. Uzman Hizmetlerimizi kullanmayı tercih ettiğinizde, gerçekleştirilecek herhangi bir çalışma başlamadan önce söz konusu Hizmetlere ilişkin ücretlerin tamamını veya herhangi birini alma hakkını saklı tutarız. Uzman Hizmetleri için para iadesi yapılmaz. Herhangi bir Uzman Hizmetini takip eden on dört gün içinde Uzman Hizmetleri ile ilgili bir sorun varsa bize bildirmelisiniz. Herhangi bir Uzman Hizmetinin ilk on dört gününden sonra ortaya çıkan herhangi bir sorunla ilgili yardım sunmayız ve böyle bir yükümlülüğümüz yoktur.

Hosting Geçişleri. Alan adınızı bizimle kaydettirdiyseniz ve alan adı ile bağlantılı olan web hostingi üçüncü taraf bir firma sağlıyorsa, talebinize bağlı olarak ve tamamıyla bizim takdirimizle alan adının bağlı olduğu web hosting hizmetini (“Hosting Geçişi”) tarafımıza aktarabiliriz. Hosting Geçişleri ücretsiz olarak yapılmaktadır ve müsaitliği, olasılığı veya tamamlanması için gerekli olan zaman hususunda size garanti vermemekteyiz. Her hosting şirketi farklı yapılandırılmıştır ve bazı hosting platformları verileri uyumsuz ve zarar veren bir formatta saklamaktadır. Bu veri transferi konusunda size yardım etmemezi imkansız kılmaktadır.

Bir Hosting Taşıma işleminde sonra yeni konumuna taşınan içeriğin işlevselliğini ve doğruluğunu incelemek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Verilerin taşınmasından memnun kalırsanız, web sitesini yeni yerinde yayınlayabilmek için alan adının DNS kaydını güncellemeniz gerekir. Hosting Geçişi için web sitesi yedeklemesi ve arşivlemesi yapmayacağız ve taşınmadan önce veri kaybolmasına karşın üçüncü taraf ile barınan web sitenizi yedeklemenizi öneririz. Taşınma sürecinde web sitenizde değişiklik ve revizyon yapmamayı kabul edersiniz.

Hosting Geçişi ile ilgili olarak herhangi bir web sitesi çözünürlüğü gecikmesi veya veri kaybından sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Hosting Geçişleri 10 GB boyutunda veri veya 100.000 üzeri dosya içeren web siteleri için kullanılamaz.

Kendi Yönetilebilir WordPress hosting ortamımıza WordPress geçişinizi kolaylaştırmak için harici WordPress sitenize bir eklenti yükleyebiliriz. Bu eklenti kaynak sitenizde bir şey değiştirmeyecektir. Amacı, WordPress dosyalarınızın Hosting Geçişini kolaylaştırmaktır. Hosting Geçişi tamamlandıktan sonra kaynak sitenizdeki eklentiyi devre dışı bırakabilirsiniz.

 

7) HİZMET ÇALIŞMA SÜRESİ GARANTİSİ Her ay için %99,9’luk Hizmet çalışma garantisi (“Hizmet Çalışma Garantisi”) sunmaktayız. Belirli bir ayda (yalnızca tarafımızca belirlenir) bu Hizmet Çalışma Süresi Garantisini sağlayamadığımız durumda, bizimle iletişime geçip o ay için aylık hosting ücreti üzerinden %5’lik kredi talep edebilirsiniz. Kredi bizden daha sonra satın alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılabilir ve geçerli vergilerden muaftır. Hizmet Çalışma Süresi Garantisi şu nedenlerle ortaya çıkan hizmet kesintileri için geçerli değildir: (1) periyodik düzenli bakımlar veya zaman zaman gerçekleştirilen onarımlar; (2) özel komut dosyaları, kodlama veya üçüncü taraf uygulamalarının kurulumu nedeniyle meydana gelen kesintiler; (3) web sitenizin görünümünü değil, FTP ve e-posta gibi yalnızca web sitenize erişimi etkileyen kesintiler; (4) kontrolümüz veya makul öngörülerimizin ötesinde gerçekleşen kesintiler ve (5) belirli programlama ortamlarının güvenilirliğiyle ilgili kesintiler.

 

8) ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIM

Üçüncü Taraf Yazılım” arada sırada sözleşme imzaladığımız üçüncü taraf tedarikçisinin sahibi olduğu ve geliştirdiği herhangi uygulama ve yazılımlardır.

İşletim Yazılımı. Hosting Hizmetleri, hem Linux® hem de Windows® ortamlarında çalışmaktadır. Bir sunucuyu hizmete soktuğunuz her seferde size işletim sistemini seçme şansı verilecektir.

Herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılımını herhangi bir zamanda değiştirme, değiştirme veya sonlandırma hakkımızı saklı tutarız, siz de Üçüncü Taraf Yazılımına herhangi bir güncellemenin yüklenmesi için gerekli olabilecek adımları yerine getirirken işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Üçüncü Taraf Yazılımı size satılmaz veya dağıtılmaz ve Üçüncü Taraf Yazılımını yalnızca Hosting Hizmetlerin bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Hosting Hizmetleri dışından Üçüncü Taraf Yazılımını kullanmanıza izin verilmemektedir. Kişisel bilgilerinizi Üçüncü Taraf Yazılımların sağlanması için gerekli olması halinde üçüncü taraf tedarikçileri ile paylaşabilmekteyiz. Üçüncü Taraf Yazılımı kullanımınızın üçüncü taraf sağlayıcılarla yaptığımız sözleşmelerimize tabi olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Buna ek olarak, Üçüncü Taraf Yazılımı ile birlikte bir hizmet veya lisans sözleşmesi olması veya gerekmesi durumunda, sizin bu Üçüncü Taraf Yazılımını kullanmanız o hizmetin hizmet veya lisans sözleşmesine bağlı olmanıza neden olabilmektedir. Hizmet veya lisans sözleşmesi ile birlikte olan veya sözleşmelere gerek gören Üçüncü Taraf Yazılımlara bu hizmet ve lisans sözleşmesinin şartlar ve koşullarını kabul edene kadar indirme, kurulum yapamaz veya onları kullanamazsınız. Üçüncü Taraf Yazılımda bulunan hiçbir telif hakkı, ticari marka, veya başka mülkiyet hakkı uyarısını kaldıramaz, değiştiremez ve karartamazsınız. Sadece bu tür faaliyetlere yürürlükteki yasalar tarafından açıkça izin verildiği ölçüde, Üçüncü Taraf Yazılımını tersine çeviremez, kaynak koda dönüştüremez veya parçalarına ayıramazsınız. Üçüncü taraf sağlayıcıların (ve onların iş ortaklarının ve tedarikçilerinin), Hosting Hizmetleri ile bağlantılı olarak sunulan Üçüncü Taraf Yazılımlar ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını veya garanti vermediğini ve Üçüncü Taraf Yazılımının kullanımından doğan yükümlülükler veya zararlar (doğrudan, dolaylı veya tesadüfi) için açıkça sorumluluk kabul etmediğini kabul ve beyan edersiniz. Üçün Şahıs Yazılımına desteğin üçüncü taraf çalışanları tarafından (iş ortakları, tedarikçileri) değil de bizim tarafımızdan yapılacağını kabul ve beyan edersiniz.